Szakkönyv ajánló

Segítő szakemberek, szülők, pedagógusok
és fiatalok részére

Szakemberek részére
Addikciók

Szerkesztő: Németh Attila, Gerevich József (Bp., 2000)


Bayer István: A drogok történelme

(Budapest, 2000)

Tartalom: Egy évtizeddel ezelőtt, 1989-ben A kábítószer című könyvem előszavában leírtam, hogy az ENSZ Kábítószer főosztályán eltöltött 6 év tapasztalatait felhasználva már korábban, 1974-ben elkészült egy kéziratom, amely nem jelenhetett meg, mivel néhány illetékes hivatal véleménye szerint könyvem felkelthette volna az érdeklődést a kábítószerek iránt. Ezért 1989-ben, könyvem előszavában jogosan állíthattam, hogy nem én vagyok az, akit Magyarországon a droghasználat bevezetéséért felelősségre lehet vonni.1989-ben azt írtam, hogy „Magyarországon nincsenek heroinproblémák, és a toxikománia korántsem okoz olyan méretű egészségi és társadalmi problémákat, amelyeket össze lehetne hasonlítani számos más európai ország helyzetével. A kábítószer-élvezet ellen azonban még nem találtak fel védőoltást, és a probléma nem ismerete vagy félremagyarázása nem erősíti, hanem éppen gyengíti a megelőzés esélyét."Az idézetből a hangsúlyt a „probléma nem ismerete vagy félremagyarázása” szavakra helyezném, és könyvem közreadásával éppen az a célom, hogy a múlt, a jelen és a jövő objektív analizisével segítséget nyújtsak azoknak, akik el akarnak igazodni a „drogrengetegben”, és nem azzal akarják tölteni az időt, hogy a drog, a fogyasztó, a termelő ország, a fogyasztó ország, az ellenség, a kapitalista társadalom és a sátán „sorozatból” kiválasszák „a felelőst”.Nem áll szándékomban senkit oktatni, csupán azt ajánlom mindenkinek, hogy kerüljék el azokat, akik azt hirdetik, hogy ők megtalálták a drogprobléma megoldásának az egyedül üdvözítő módszerét. Nem „megoldást” kell keresni, hanem szervezni a megelőzést, és segíteni mindenkinek, aki arra rá van szorulva. Ehhez a múlt ismerete segítséget nyújthat.

Demetrovics Zsolt: A szintetikus drogok világa

(Animula kiadó, 2000)

Tartalom: Ilyen szakkönyv - amely egyben a művelt olvasó számára is jól érthető információs anyag - a nagy világnyelveken is kevés van, pedig nagyon aktuális lenne. A szintetikus drogok új nemzedéke ugyanis a kilencvenes években elöntötte az iparilag fejlett társadalmakat. Főleg az ecstasy terjedt el. Nagyon veszélyes szer, ha nem is okoz olyan közvetlenül és gyorsan hozzászokást, mint "őse", az amfetamin, a 60-as, 70-es évek nyugati ifjúságának kedvelt "gyorsítója". Az ecstasyt főleg jól beilleszkedett, normakövető fiatalok használják a szabadidő eltöltésével, szórakozással, techno-zenével kapcsolatosan. Az ismeretes halálesetek a különféle partik során a fogyasztó extrém folyadékvesztésével, szívelégtelenséggel vagy a más szerekkel adott keresztreakciók következményei, de ez és a hasonló szerek gyaníthatóan egy sor, a személyiség alakulására hátrányos pszichés folyamatot is elindítanak. Ezek a folyamatok a baj nélküli szerhasználók között is hatnak, mint ahogyan káros az ecstasy körül létrejövő sajátos, új drogos szubkultúra is.

Ferenczi Zoltán: Drog és vallás

(Budapest, 2001)

Tartalom: Gyakorlati kézikönyv lelkipásztoroknak, diakónusoknak és gyülekezeti munkásoknak - Mit kell tudni a „szenvedélyember”-ről, és hogyan viszonyuljon hozzá annak környezete? A törvényi és intézményi háttérről, és a család, a prevenciós és rehabilitációs szervezetek, valamint a keresztyén gyülekezet összefogási lehetőségeiről beszél a könyv.

Fürst Zsuzsanna-Wengwer Tibor (Szerk.): A kábítószerkérdés orvosi, jogi és társadalmi vonatkozásai

(Budapest, 2001)

Tartalom: A kábítószerekkel kapcsolatos problémák köre sajnos mindennapjaink részévé vált. Statisztikák arról számolnak be, hogy egyre fiatalabb korosztályok válnak érintetté, a középiskolások különösen veszélyeztetettek, a marihuána elterjedése ma már tény. Szerkesztők kutatásainak tárgyát elsősorban a kábítószerek hatásmechanizmusa, a hozzászokás prevenciójának, valamint a leszokás gyógyszeres támogatásának lehetőségei, ill. anatómiai támadáspontjuk képezi. A szerzők között kiváló klinikai orvosokat, pszichológusokat, jogászokat, szociológusokat is találhatunk, akik szakértelmükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy ezt a rendkívül komplex problémát sikerüljön minél átfogóbban bemutatni. A különböző típusú kábítószerek (morfinszármazékok, stimulánsok, depresszánsok, marihuána, hallucinogének stb.) élettani/kórélettani hatásainak, támadáspontjuk morfológiai alapjainak bemutatásán túl a gyakorlati orvosi teendőket is ismertetik, összefoglalják a kábítószer-túladagolások, az intoxikáció, valamint az elvonás legfőbb klinikai tüneteit, a detoxikálás, a tartós rehabilitáció terápiás/pszichoterápiás lehetőségeit. Külön fejezet foglalkozik a kábítószerek laboratóriumi kimutatásával, epidemiológiájával, a jogi kérdésekkel, az érintettek rehabilitációjával. A könyvet haszonnal forgathatják középiskolai/egyetemi oktatók, hallgatók, a kábítószerkérdés bármely területén munkálkodók, szociális munkások, civil szervezetek munkatársai.

Albert Hofmann: LSD Bajkeverő csodagyerekem

(Edge 2000 - Budapest, NDI 2003)

Tartalom: Albert Hofmann 1906. január 11-én született a Svájci Badenben. A zürichi egyetemen hallgatott kémiát. 1929 és 1971 között kutató kémikus volt a bázeli Sandoz gyógyszergyárban, ahonnan a természetes anyagok részlegének vezetőjeként vonult vissza. Munkájának középpontjában különböző gyógynövények hatóanyagainak vizsgálata állt. Az anyarozzsal végzett kísérletei vezettek végül az LSD-25 (Lysergsäure-Diäthylamid) molekula felfedezéséhez. Ez döntően befolyásolta kutatóvegyészi munkásságát, és egész életútját, melynek során sokat foglalkozott különböző gyógynövények, gombák pszichoaktív hatóanyagainak vizsgálatával, izolációjával. Kutatóvegyészként több elismert és ma is használatos gyógyszert állított elő. Az általa megismert pszioaktív növények, gombák kiváló összefoglalását adja Hofmann – Schultes: Plants of the Gods című művében. A kémia történet e klasszikus művében Albert Hofmann az LSD felfedezésének körülményeit írja le.

Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia

(Pécs, 2001)

Tartalom: A kötet 16 tanulmánya többféle nézőpontból, tapasztalati, tudományos, művészeti s etikai szempontokat egyaránt figyelembe véve foglalkozik az ezredforduló Magyarországának két rendkívül aktuális témakörével: a szenvedélybetegségekkel (a kóros játékszenvedéllyel, az addiktív falánksággal, az alkoholizmussal, a drogfogyasztással) és a családok átalakulásával, a házasságterápia lehetőségeivel. A tanulmánygyűjtemény külön érdekessége annak vizsgálata, hogy a fontosabb pszichikai, emberi kapcsolatokat érintő tudományos koncepciók hogyan jelennek meg a művészi alkotásokban, az irodalomban, a regényekben, a drámákban. Ezek az írások a szubjektív nézőpont s a tudományos szempontok sajátos ötvözetei.

Szülők, pedagógusok részére
Campbell, Ross: Óvjuk őket - Gyermekeink kábítószerveszélyben

(Budapest, 1998)

Tartalom: A népszerű szerző új könyve mindazoknak szól, akik egy életre szeretnék megóvni gyermekeiket a drogtól. Feltárja a kábítószer-függőség kiváltó okait, amelyek ismerete nélkül nem lehetséges sem a megelőzés, sem a kezelés. Hangsúlyozza, hogy sohasem lehet pusztán egyetlen hatásnak tulajdonítani a probléma kialakulását. A gyermek kábítószer-fogyasztását családi problémaként szemléli, és fontos szerepet juttat a tartalmas családi kapcsolatok kiépítésének.

Dr. Csernus Imre: Ki nevel a végén?

(Budapest, 2005)

Tartalom: Dr. Csernus Imre, a népszerű pszichiáter korábbi munkái (Drogma, Bevállalja?, Bevállalom!) után ezúttal kifejezetten a szülőknek írt könyvet. Leendő és már gyakorló anyáknak és apáknak. A szülői minta fontosságáról, az erőszakról, a szexualitásról, a drogról, a barátságról, bűnről és büntetésről.
"...Jó ideje látom, hogy mi felnőttek, hazug, álszent mintát mutatunk a gyerekeknek. És úgy gyilkoljuk a gyerekek lelkét, hogy észre sem vesszük. Majd a felelősséget hárítjuk hol erre, hol arra, hol amarra. Ez a könyv a mai világunk kórképe "szülőkről" és gyerekekről, kölcsönös mentális gyilkosságokról..."
A könyvben Dr. Csernus mellett egy anya, egy tanító és egy kamasz is leírja a témákról való véleményét.

Rácz József (Szerk.): A drogkérdésről őszintén

(Budapest, 2000)

Tartalom: A kötetben a drogellenes küzdelem tapasztalt szakemberei, a Kék Pont Drogkonzultációs Központ munkatársai szólnak a szülőkhöz, a pedagógusokhoz, és az érdeklődő átlagemberekhez. Közérthetően írnak a drogról, illetve a kérdéskört érintő problémákról. Azért is hitelesek- ha úgy tetszik őszinték- a szerzők, mert hosszú évek óta élnek drogosok között, kapcsolatban vannak családjaikkal, az őket segítő (vagy nekik segíteni próbáló) szervezetekkel. A kötet bemutatja az egyes drogok hatásait, történelmét, sőt még az áraikról is tájékoztatást ad. Nagyító alá veszi a droghasználat kialakulásánek okait, bemutatja a gyógyulás-felépülés szakaszait, és utat mutat a megelőzésre. A kérdésben jártas jogász pedig a droghasználat jogi kérdéseibe vezeti be az olvasót.

Servais, Ernst: A drogproblémák átfogó megelőzése - Gyakorlati kézikönyv tanárok, nevelők és szülők részére

(Budapest, 1991)

Sipos Kornél: Drogmegelőzés az iskolában

(Budapest, 1995)

Más világ - Egy anya naplójából

(1999)

Tartalom: A szerző elveszítette fiát a drog miatt. A történet egy részét megírta a Más világ (egy anya naplójából) című könyvében, amely 1999-ben jelent meg. Az a könyv nagy visszhangot váltott ki, sokan olvasták. Benne a szerző főleg a sorstársak, a drogbetegek szülei felé irányította szavait.
Az új könyvben (Pusztaháziné Gazdag Ilona – Más világ) ugyanez az élményanyag fakad fel, a kóros folyamat a drogossá váló fiú életútjába ágyazódva jelenik meg. őszinte lírai vallomás ez a könyv, amelynek hatása alól aligha vonhatja ki magát valaki.

Ram Dass-Paul Gorman: Hogyan segítsek?

(Ursus kiadó, 1999)

Tartalom: Hogyan segítsek?” – a kutató emberi szív örök kérdése ez. Valahol mélyen bennünk él a vágy, hogy a természetes együttérzésből fakadó, az önmagunkba és másokba vetett bizalmon alapuló, önzetlen segítség, a szolgálat révén megszabaduljunk az elszigeteltség, az idegenség gyakran oly kínzó érzéseitől.
De hogyan segíthetünk másokon anélkül, hogy mi magunk tönkremennénk benne? Mi okozza a szív és az ész fájdalmas konfliktusát; nagylelkűség és ellenállás, önfeláldozás és önvédelem hullámzását? Biztosak lehetünk-e abban, hogy nem rontunk akaratlanul el valamit, ahelyett, hogy jót tennénk – a legjobb szándék mellett is? Mit tegyünk, ha orvosként, nővérként, tanárként, szociális munkásként, hivatalnokként vagy családjáért dolgozó egyszerű emberként úgy érezzük, nem győzzük, munkánk értelmetlen küszködés az emberi problémák feltartóztathatatlan áradatával szemben? Mennyiben segítünk önmagunkon azzal, amit másoknak adunk? Mi a tudatos szolgálat igazi természete?
A szerzők a témát részletesen kifejtő saját gondolatmenetüket sok-sok történettel elegyítik. Többségében olyanok szólalnak meg, akik választott hivatásuknál fogva a szenvedéssel szembenézve, mások szolgálatában töltik napjaikat; de helyet kapnak a betegektől, önkéntes és alkalmi segítőktől származó elbeszélések is. A könyv nem nyújt – mert nem is nyújthat – végleges válaszokat a segítségnyújtással kapcsolatos problémákra, de nagyban hozzásegít ahhoz, hogy felismerjük az összefüggéseket a másokon való segítés és a szolgálat, valamint saját, az egység mélyebb megélése felé vezető szellemi utunk között. „Azért dolgozunk önmagunkon, hogy másokat segítsünk, és mások segítése a módszer, amellyel önmagunkon munkálkodunk.”

Fiatalok részére
Ismeretlen szerző: Kérdezd meg Alizt! Egy amerikai kábítószeres lány megdöbbentő naplójaTartalom: Alíz tizenöt éves, fehér, középosztálybeli. Fogyókúrázik, randevúzik, elég jól tanul. Úgy gondolja, hogy egy szép naponszeretne megházasodni és gyerekeket nevelni. Július 9-én Alízt megkínálják kábítószerrel. Rászokik. Feltárják előtte a szex birodalmát. Alíz szabadnak érzi magát. Néha aggódik a drogozás miatt, úgy érzi, talán nem kellene. De úgy látja, a kábítószertől sokkal elviselhetőbb a világ.
Alíz szülei nem tudják, mi folyik. Észlelnek változásokat. Azt hiszik, Alíz rossz társaságba keveredett”. Nem tudják, hogy Alíz kábítószert használ. Nem tudnak segíteni rajta. A különbség Alíz és más drogélvezők között az, hogy Alíz naplót vezetett...

Szirének éneke

(L’Hartman kiadó, Budapest, 2003)

Tartalom: Aki még nem tapasztalta a drog okozta tudatállapotot annak azért, aki viszont már jól ismeri a mások elől rejtve maradt "utakat", azoknak viszont azért jelent maradandó, ugyanakkor megrázó élményt ez a könyv. Szerkesztette: Miletics Balázs A könyvben bemutatott alkotások - versek, festmények, rajzok, novellák - egytől-egyig olyan fiatalok szerzeményei, akik kapcsolatban álltak, vagy állnak tiltott szerekkel

Varga Judit: Éjfél után – S. László „Amszterdami” Lacika önvallomása

(Budapest, 2002)

Tartalom: "Milyen érzések munkálnak bennünk, amikor kíváncsisággal, érdeklődéssel, értetlenséggel-megértéssel tekintünk a Másik ember személyes történetére? Talán szükségünk van rá, hogy megismerjük, mert valójában csak ezzel vethetjük össze saját életünk megélt élményeit, terveinket és kudarcainkat, örömeinket és időnként kínzó kielégületlen vágyainkat. "Amszterdami" Lacika önvallomása ebben az értelemben megkerülhetetlen "viszonyítási pont", a történetével való találkozás az olvasó számára kemény szubjektív próbatétel. Mindenekelőtt azért, mert ahogy megkíséreljük a viszonyulást az őszinteséget vállaló, érzékletes, jól megformált gondolatokból kirajzolódó Másikhoz, állást kell foglalnunk..."

A Rév-ben térítésmentesen beszerezhető
Walter Kindermann: Drogfüggőség és drogveszély

című könyve, valamint


Ralf Scheider: Szenvedély? Betegség?

című könyve