Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

A szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása a szenvedélybetegeket megkereső munkára, valamint az anonim és önkéntes igénybevételre épülő szolgáltatás, amelynek célja a szenvedélybetegség által okozott ártalmak csökkentése, az életet veszélyeztető helyzetek elhárítása, valamint az életmódváltás elindítása, segítése. Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy a szolgáltatást végzők nem támasztanak magas követelményeket az igénybe vevőkkel szemben, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele. Az ellátás során nincsenek szigorú elvárások, terápiás szerződések, nem követelmény az absztinencia, nem feltétel a betegbiztosítás (TAJ- kártya), a szolgáltatást igénybe vevő akár nevének közlése nélkül is kaphat segítséget.

Az ellátás a szerhasználat /szerfüggés /viselkedéses problémák ártalmait csökkentő, és pszicho-szociális támogatást, életviteli tanácsadást nyújtó programokat, szolgáltatásokat foglal magába.Az alacsonyküszöbű közösségi ellátás az alábbi szolgáltatásokat foglalja magába:


  • Egészségügyi ártalmak csökkentése, így különösen a tűcsereprogramok körében a szerhasználat, illetve -függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentését steril és kiegészítő eszközök, készítmények biztosításával, illetve használt eszközök begyűjtésével, továbbá az egészségügyi szűréshez, orvosi ellátáshoz való hozzáférés szervezése.

  • Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezők feltárása, a szerhasználat, illetve -függés járulékos ártalmainak, káros következményeinek csökkentése, azonnali tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybevevők részére. Krízis intervenció, az egészségügyi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzése.

  • A szenvedélybetegség okozta életvitellel összefüggésben különösen a rövid pihenési lehetőség, a mosási, a szárítási, a mosakodási lehetőség, illetve a folyadékhoz, élelemhez jutás biztosítása (kiegészítő, másodlagos szolgáltatások).


Az ellátás igénybevételének módja:


Az ellátás igénybe vétele önkéntes és térítésmentes. A kapcsolat felvételének lehetséges helyei, módjai:


  • személyesen vagy telefonon a kapcsolattartás helyszínén,
  • háziorvos, iskolaorvos, üzemorvos közvetítésével,
  • pszichiáter, pszichiátriai osztály, gondozó által,
  • a szociális alap- és szakellátás közvetítésével,
  • oktatási-nevelési intézmények közvetítésével,
  • önsegítő és civil szervezetek közvetítésével,
  • családtagok, szomszédok, és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködők közvetítésével.

Az ellátás az igénylő kérelmére kezdődik, ha az igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő.