Projekt összefoglalóTÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0069


A Főplébániai Karitász Alapítvány 2010 júliusában adott be pályázatot Remény, élet változás – Rév címmel. A Közreműködő Szervezet 2011-ben forráshiány miatt elutasította kérelmünket. 2012-ben új források nyíltak meg, így a támogató döntés 2012 áprilisában született meg.

Az elnyert összegből 75 fő tartósan munkanélküli és inaktív, ezen belül is a kiemelten hátrányos helyzetűnek minősülő, munkavállalásukban korlátozott pszichiátriai- és szenvedélybeteg ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása valósul meg képzések és munkakipróbálás segítségével.

A projektet 24 hónapra terveztük, 2012. október 1. -2013. szeptember 30-ig.

Októberben és novemberben a megvalósulás fő helyszínéül szolgáló épület került felújításra, 4 irodát, és 2 csoportszobát alakítottunk ki, a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel és mozgáskorlátozott parkolóval.

Ezzel párhuzamosan elindult a kliensek toborzása, helyzet és állapotfelmérésük is, így februárra összeálltak az első képzési ciklus résztvevői.

A képzések megvalósításához novemberben elkezdtük az intézményi illetve a program akkreditációs eljárásokat. Az intézményi akkreditációt 2013. január 9. napjával, a programok akkreditációját 2013. január 30. napjával kaptuk meg.

A képzők kiválasztása után összeállítottuk az órarendet, és a képzések 2013. március 18. napján elindultak. A kellő készségek elsajátítása után indul az első csoport munkakipróbálása 2013 júniusában.

A klienseket 6 hónapig tartjuk bent a programban és szükségleteiknek megfelelően csoportos és egyéni fejlesztésben illetve munkakipróbáláson vesznek részt.

A második képzési ciklus résztvevőit ősszel kezdjük toborozni.

A sikeres megvalósításhoz folyamatosan biztosítjuk a megvalósítók képzését, tréningjeit, pszichiáter és pszichológus rendelkezésre állását.