Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek Nappali intézménye

Pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek Nappali intézménye

A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban, a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Lehetőséget ad a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. A pszichiátriai betegség és a szenvedélybetegség is hatásaiban nemcsak az azzal élő egyéni érintett, hanem családtagjai, szűkebb, illetve tágabb környezete is, ezért a nappali ellátás a kliens környezete számára is elérhető ellátási formákat biztosít. A nappali ellátási forma fontos eleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekre alapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel, életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejével megelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon, állapota rosszabbodjon.A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai különösen:


 • munkavégzés lehetőségének szervezése,
 • életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése,
 • konzultáció (counseling),
 • szabadidős programok szervezése,
 • szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.


Az ellátás igénybevételének módja:


Az ellátás igénybe vétele önkéntes és térítésmentes. A kapcsolat felvételének lehetséges helyei, módjai:


 • személyesen vagy telefonon a kapcsolattartás helyszínén,
 • háziorvos, iskolaorvos, üzemorvos közvetítésével,
 • pszichiáter, pszichiátriai osztály, gondozó által,
 • a szociális alap- és szakellátás közvetítésével,
 • oktatási-nevelési intézmények közvetítésével,
 • önsegítő és civil szervezetek közvetítésével,
 • családtagok, szomszédok, és egyéb, az ellátottal kapcsolatban álló önkéntes közreműködők közvetítésével.

Az ellátás az igénylő kérelmére kezdődik, ha az igénylő cselekvésképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő.